สายด่วน โทร. 08-2337-1333, 08-2337-1555 : เราคือหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดมาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการสอบเทียบด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025

PAT Tester
   The Apollo 600 is an all in one solution for risk based testing, offering a comprehensive range of safety tests, and features an on-board camera for full visual traceability. Only the Apollo 600 integrates PAT testing with risk assessment so you can comply with the latest IET Code of Practice.
PAT Tester         Full suite of advanced electrical safety tests.
Risk Assessment For any workplace hazard.
On-board Camera Visual evidence to tag against records.
Health and Safety forms Generates reports, certificates and invoices via PATGuard 3.
With built-in risk assessment tools for any workplace hazard and a variety of testing and inspection reports including portable appliance testing, fire detection and alarms and emergency lighting; Apollo 600 offers an all-in-one solution to managing a risk-based approach to health and safety in any workplace, reducing the burden and ensuring compliance. The Apollo 600 is the perfect solution for those looking to upgrade from the PrimeTest 350.

Remark  Please identify each quotation when ordering.