สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Seaward Apollo 600

ติดต่อสอบถาม

เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมืออาชีพระดับผู้ตรวจสอบ
Seaward Apollo 600 เป็นเครื่องทดสอบ PAT ที่สมบูรณ์แบบสูงสุดที่รองรับ Risk-Base Portable Appliance Testing and Health & Safety Management ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยาก มีกล้องบันทึกภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ในตัว โดยมีความสามารถเด่น ดังต่อไปนี้
Risk-Based PAT Testing รองรับ Electrical Risk Assessment ที่เป็นเครื่องมือสำหรับแนะนำระยะเวลาในการซ่อมบำรุงตามข้อกำหนด IET 4th Edition Code of Practice for In-Service Inspection and Testing
Visual Evidence for full Traceability ตัวเครื่องติดตั้งกล้อง digital สำหรับถ่ายภาพสิ่งล่อแหลมหรือความเสี่ยง เช่น สายขาด สายเปลือย การหลุดหลุมของปลั๊ก และขั้วต่อ การใช้งานที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ จะสามารถบันทึกเพื่อทำรายงาน ก่อนการแก้ไข และหลังการแก้ไข ช่วยให้มีน้ำหนักในการรายงาน
Health & Safety Report โปรแกรมการจัดการข้อมูลทางสถิติ Universal Risk Assessment Tool ที่สามารถคำนวณเรื่อง Risk Record, Risk Scores and Corrective Actions, Emergency Lighting, Fire Alarm ที่ช่วยวางแผน และการทำรายงาน
Superb Software for Total Traceability เครื่องมีความจุถึง 50,000 ข้อมูล และ 2,000 รูปภาพ มีซอฟแวร์ PATGUARD 3 ในการจัดการข้อมูล ออกรายงาน ใบ Certificate และ Invoice อย่างง่ายดาย
Greater Efficiency Through Useful Accessories มีอุปกรณ์ประกอบการวัด และทดสอบ เช่น ลาเบล (Pass/Fail) ที่ใช้ในการแสดงผลการทดสอบ สติกเกอร์ (Calibration Due Date) ที่ใช้สำหรับแสดงวันที่ทดสอบครั้งปัจจุบัน และครั้งต่อไป สามารถกระทำได้อย่างยอดเยี่ยม การเชื่อมต่อของเครื่องพิมพ์ (Bluetooth Printer) เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Bluetooth Barcode Scanner) สามารถทำงานร่วมกับเครื่อง Apollo 600 ได้โดยปราศจากสาย Cable ทำให้การทำงานในภาคสนามมีความยืดหยุ่น สะดวก และรวดเร็ว ทำให้การทำงานในภาคสนามมีความยืดหยุ่น สะดวก และรวดเร็ว
Fast, Reliable Plug and Play Testing สามารถทำการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ earth continuity test, 3 เฟส และ fixed appliances ด้วยหน้าจอที่ใหญ่ และเป็นจอสี น้ำหนักเบา และมีขนาดพอดีมือ มีแบตเตอรี่ในตัวเหมาะแก่การออกงานภาคสนาม และยังสามารถทำการทดสอบแบบ non-electrical tests or inspections ได้อีกด้วยเช่น ตรวจสอบถังดับเพลิง และบันใดหนีไฟ
Seaward Apollo 600 วิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยการตรวจวัดค่าดังต่อไปนี้
  • Earth Continuity ค่าความต่อเนื่องของสายกราวด์หรือค่าความเชื่อมโยงของสายกราวด์ หรือค่าความต้านทานระหว่างขากราวด์ที่ปลั๊กหรือเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้า และเปลือกของเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนที่เป็นโลหะ โครงโลหะ
  • Insulation ค่าความต้านทานที่อยู่ระหว่าง (L+N) เทียบกับกราวด์ (PE) หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ฉนวนไฟฟ้า ค่าฉนวนทางไฟฟ้า ค่าความเป็นฉนวน ค่าความต้านทานฉนวน
  • Protective Conductor Current Test ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ ไฟรั่ว ไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟรั่วไหล กระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้ารั่วไหล ที่อาจทำอันตรายได้ถึงขั้นเสียชีชิต หากไปจับหรือสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟรั่วดังกล่าว หรือเราอาจเคยได้ยินอันตรายแบบนี้ว่า อันตรายจากไฟรั่ว อันตรายจากไฟฟ้ารั่ว อันตรายจากการถูกไฟดูด
  • Touch Current Test ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลือก
  • Main Voltage Measurement ตรวจสอบแรงดันที่เต้ารับ
  • IEC Lead/Polarity Test ทดสอบสายไฟฟ้าแบบที่ถอดออกได้ ทดสอบค่าความต่อเนื่อง ความถูกต้องของสาย L-N-PE และค่าความต้านทานฉนวน (Anchor AC Power Cord)
  • RCD Trip Time ทดสอบการทำงานของเครื่องป้องกันไฟรั่ว (RCD) ว่าตัดตามเงื่อนไขที่ถูกต้องหรือไม่

หมายเหตุ
กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง