สายด่วน โทร. 08-2337-1333, 08-2337-1555 : เราคือหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดมาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการสอบเทียบด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025

Fluke 805 FC

98,600.00 ฿

Vibration Meter
  Fluke Corporation introduces the Fluke 805 FC Vibration Meter, a  portable multifunction vibration screening tool that provides quantifiable  information on the bearing and overall health of motors and other  rotating equipment. The Fluke 805 FC is ideal for frontline mechanical  troubleshooting teams that need reliable and repeatable measurements  of rotating equipment to make imperative go/no-go maintenance  decisions.
The Fluke 805 FC measures:
  • Overall vibration – The 805 FC measures overall vibration from  10 to 1,000 Hz and provides a four-level severity assessment  for overall vibration and bearing condition.
  • Bearing condition (CF+, or Crest Factor Plus) – The 805 FC  Vibration Meter detects peaks in the vibration signal readings  of roller bearings from 4,000 Hz to 20,000 Hz, and uses a  proprietary algorithm to interpret severity to determine if the  bearing is going bad.
  • Surface Temperature – An infrared sensor automatically  measures contact temperature and displays it along with the  vibration reading for a broader understanding of machine health.

   The 805 FC Handheld Vibration Meter has a unique sensor tip design  that minimizes measurement variations caused by device angle or  contact pressure. This reduces operator error and improves the  accuracy and repeatability of quick vibration screening. The meter  also provides a severity scale for both overall vibration and bearing  condition readings, delivering more information than comparable  vibration pens. Logged data can be easily uploaded into Excel to  create trending reports.

Remark  Please identify each quotation when ordering.