Fluke 805 FC

98,600.00 ฿

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็ก
  ขอแนะนำ Fluke 805 FC Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดพก พา สำหรับงานตรวจสอบคัดกรองความผิดปกติของแบริ่ง, สภาพมอเตอร์และเครื่องจักร์ หมุนต่างๆอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับช่างเทคนิคที่อยู่หน้างานที่ต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือ ได้ วัดซ้ำได้ เพื่อการตัดสินใจว่าเครื่องจักรหมุนยังสามารถทำงานต่อไปได้ หรือจำเป็น ต้องซ่อมบำรุงแล้ว
Fluke 805 FC ใช้ตรวจวัด :
  • ความสั่นโดยรวม – วัดความสั่นสะเทือนโดยรวมตั้งแต่ 10 ถึง 1,000 Hz และ ประเมินความรุนแรงของความสั่นและสภาพแบริ่งได้ 4 ระดับ
  • เครสแฟคเตอร์ (CF+ หรือ Crest Factor Plus) – ตรวจจับค่าพีคของ สัญญาณ Shock Pulse จากแบริ่งที่ความถี่ 4,000 Hz ถึง 20,000 Hz  แล้วใช้อัลกอริทึ่มเฉพาะในการวินิจฉัยสภาพการหมุนของแบริ่ง
  • อุณหภูมิพื้นผิว – มีเซ็นเซอร์แบบอินฟราเรดตรวจวัดอุณหภูมิสัมผัสไปพร้อม กับการวัดความสั่นสะเทือน เพื่อเข้าใจสภาพของมอเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น
  • Fluke 805 FC มีปลายหัววัดความสั่นสะทือนที่ออกแบบเฉพาะ ลดผลกระทบ จากมุมกดและแรงกดในขณะวัด จึงให้ค่าที่แม่นยำ และวัดซ้ำได้ ไม่ขึ้นกับคนที่ ตรวจวัด สามารถตรวจสอบเพื่อคัดกรองความสั่นสะเทือนได้อย่างรวดเร็ว บอก ระดับความรุนแรงโดยรวมและสภาพของแบริ่งได้ พร้อมทั้งเก็บผลการวัดเพื่อ เปรียบเทียบย้อนหลังหรืออัพโหลดไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อพล็อตกราฟและ ออกรายงาน

หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง