สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


CTRL InCTRL

Contact

Reporting & Analysis
InCTRL incorporates CTRL technology and innovation for improved maintenance practices, cost savings, and equipment reliability. The solution combines a web-based data management and analysis system with data collection software and ultrasound sensors for condition based monitoring of critical mechanical equipment, pressure & vacuum leak detection, and detection of electrical arcing & discharge.
Benefits
  • Achieve Higher Confidence of Equipment Availability and Production Output
  • Simplify data collection and organization.
  • Organize data collection, planned maintenance, and schedules.
  • Flag suspect equipment.
  • Automatically notify others of potential problems.
  • Trend ultrasound test data with graphs, reports, and health assessment.
  • Compare ultrasound test data easily.
  • Share important test data with others via the Internet.
  • Create reports with key data metrics for individual pieces of equipment or entire locations.
  • Export your report data for customized reports.

Remark
Please chck stock before purchase again
Not including delivery charge