สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter

Showing 41–50 of 69 results

 1. Kanomax 6710, 6715 TABmaster

  เครื่องตรวจวัดการระบาย และการไหลเวียนทางช่องระบายอากาศ


  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

  ติดต่อสอบถาม
 2. Kanomax 6810 Series

  เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด


  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

  ติดต่อสอบถาม
 3. Ofil Scalar

  กล้องถ่ายภาพ UV สำหรับค้นหา Corona Discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูง


  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

  ติดต่อสอบถาม
 4. PD Hawk™

  เครื่องค้นหาตำแหน่ง Internal Partial Discharge ภาคสนาม


  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

  ติดต่อสอบถาม
 5. Rigel BP-SIM

  เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพความดันโลหิตทางการแพทย์


  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

  ติดต่อสอบถาม
 6. Rigel Multi-Flo

  เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลายทางหลอดเลือดทางการแพทย์


  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

  ติดต่อสอบถาม
 7. Rigel MultiFlo-1

  เครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวดและเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำทางการแพทย์ แบบ 1 ช่อง


  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

  ติดต่อสอบถาม
 8. Rigel MultiFlo-2

  เครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวด และเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำทางการแพทย์ แบบ 2 ช่อง


  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

  ติดต่อสอบถาม
 9. Rigel MultiFlo-4

  เครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวด และเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำทางการแพทย์ แบบ 4 ช่อง


  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

  ติดต่อสอบถาม
 10. Rigel PatSim200

  เครื่องทดสอบเครื่องวัดสัญญาณชีพคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางการแพทย์


  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

  ติดต่อสอบถาม