สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Fluke SimpliFiber® Pro

Contact

Optical Power Meter and Fiber Test Kits

Simple-to-use fiber-loss tester with advanced time-saving features. Choose from various kits with configurations to meet your fiber verification, inspection, and cleaning needs.
  • Single-port, simultaneous dual-wavelength feature completes testing in half the time and saves measurements from both wavelengths into one record
  • Additional wavelengths of 1490 and 1625 nm
  • CheckActive™ feature emits an audible tone and displays an icon when a live fiber is detected, eliminating the need to set up a measurement
  • FindFiber™ Remote ID enables one individual to quickly identify cable connections or routings (especially useful at patch panels), eliminating the need for multiple technicians on opposite ends of a fiber link to match color combinations
  • Min/Max capability automates precision tracking of intermittent power fluctuations
  • Large internal memory save 1000 results which enables continuous testing and recording
  • LinkWare Cable Test Management software helps to analyze test results and create professional test reports
  • Various kit configurations for all “first line” fiber handling needs, including fiber verification, inspection, and cleaning – all housed in a professional, rugged carrying case
  • Mag Kit Strap Attachment - Strong rare earth magnet attaches to metal surfaces in the testing environment, allowing the technician to work "hands free"

Remark
Please chck stock before purchase again
Not including delivery charge