สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Seaward Solar PV150

Contact

Installation Test Kit
   The PV150 all-in-one PV installation tester makes proving the electrical integrity of a PV system faster, safer and easier than ever before. With simple direct connections to PV systems, the PV150 performs open circuit voltage, short circuit current and insulation resistance tests at the press of a button.
   The PV150 is provided as part of a comprehensive test kit designed to meet all test requirements of PV systems in accordance with IEC 62446, BS EN 62446, EN 62446 and other certification schemes, standards and recommendations for best practise.
Features
  • Combines all electrical tests required by MCS and IEC 62446
  • Memory for up to 200 records
  • USB download to PC
  • Records irradiance wirelessly (separate SolarSurvey 200R required)
  • Single key testing and measurement
  • Safe test connection with energised PV arrays
 
Remark
Please chck stock before purchase again
Not including delivery charge