สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Seaward Solar Power Clamp

Contact

Solar Power Clamp
The Solar Power Clamp is a feature-packed Power Analyzer designed to enable efficiency measurements, troubleshooting and maintenance of photovoltaic systems.
Features
  • DC power measurement
  • AC and AC+DC true continuous power (RMS) reading
  • Power Factor
  • Total harmonic distortion and harmonics 1 - 25
  • Phase rotation indication
  • Measure current and voltage
  • Smart data hold and peak hold
  • Non-contact voltage indicator

Remark
Please chck stock before purchase again
Not including delivery charge