สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Seaward PR33D/PH3

Contact

Phasing Rods with Digital Reading
The PR33D is a digital HV potential indicator and phasing stick which can be used to indicate the presence of voltage, make voltage measurements and provide a means of phase comparison at the point of paralleling two circuits, without the interposition of voltage transformers or secondary wiring circuits. It is suitable for use on earthed neutral systems up to 33kV.
Technical specification
Maximum system voltage 33kV
Maximum voltage to earth 19kV
Threshold voltage N/A
Measuring range 0.0kV-19.0kV
Resolution 100V
Accuracy +/- 5%
Sensitivity AC/DC
Circuit current (IEC 61234-2) 0.9mA nominal @33kV
Dielectric leakage current(IEC 61234-2) 23uA nominal @ 40kV
Length (mm) 600
Diameter (mm) 25
Handle length (mm) 235
Hand guard height (mm) 23.5
Contact electrode type Domed
 
Remark
Please chck stock before purchase again
Not including delivery charge