สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Seaward LLT

Contact

Live Line Testing on systems up to 1100V DC
The Seaward LLT live line tester is a voltage detector ideal for live line testing on systems up to 1100V DC, and is encapsulated in a high impact rugged enclosure with high-visibility cable. The unit is fitted with high-intensity red LED indicators and a polarizing filter making it clearly visible, even in direct sunlight.
  • Working voltage 1100V DC max
  • Threshold voltage 200VAC/300VDC
  • Circuit current <10mA
  • Indicator 3 ultra-bright red LEDs
  • Compliance BS EN61243-3

Remark
Please chck stock before purchase again
Not including delivery charge