สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Seaward PowerTest 1557

Contact

Multi Functional Installation Tester
The PowerTest 1557 is a multi function installation tester with integralprobe, allowing the instrument to be held and the results to be read at the same time.
The PowerTest 1557 is also very fast, performing earth loop, lineloop, PFC and PSC tests with one press of a button in under 5 seconds.It's lightweight, handheld and battery powered.
  • Loop test in 5 seconds
  • Integral probe makes reading results easy
  • Auto RCD test

Remark
Please chck stock before purchase again
Not including delivery charge