สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Patient Simulator

     The Rigel 333 Patient Simulator is a powerful, comprehensive ECG simulator with a number of must-have features combined with a proven reputation. The Rigel 333 is one of the most compact yet versatile patient simulators on the market.
     Powered from a single battery, the Rigel 333 offers a clear LCD display and simple navigation of all available simulations including; true 12 lead ECG signal with 43 highly accurate arrhythmias, dual blood pressure, respiration, and temperature.
     The Rigel 333 patient simulator also delivers accurate square, sine, and triangle performance waveforms and. A pacer test pulse and dynamic and static invasive blood pressure values complete the range of features.

Remark
Please chck stock before purchase again
Not including delivery charge