สายด่วน โทร. 08-2337-1333, 08-2337-1555 : เราคือหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดมาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการสอบเทียบด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025

MULTI M-340

16,000.00 ฿

Mini AC Leakage / Line Current Clamp Tester
Features
  • 40mmφCT window and ultra compact size.
  • Least affection from the external magnetic field.
  • Accurate current measurements.(AC1μA-60A)

Remark  Please identify each quotation when ordering.