สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


GW Instek GDM-8351

Contact

Digit Dual Measurement Multimeter
GW Instek presents the brand new 5 1/2 Digit Dual Measurement Multimeter─ GDM-8351 to replace GDM-8251A of the same category. GDM-8351 features VFD dual-display, maximum 120,000 counts, 0.012% basic DC voltage accuracy and USB/RS232C connectors to provide users with measurement precision, lucid data observation, and the convenient connection with the personal computer.
Features
 • 120,000 counts, VFD display
 • Dual measurement/Dual display
 • The basic precision of DC voltage: 0.012%
 • Selectable measurement speeds, the maximum: 320 Readings/s
 • True RMS (AC,AC+DC) measurements
 • Auto/manual selection
 • 12 different measurement functions: AC/DC voltage, AC/DC current, AC+DC voltage/current, 2W/4W resistance, continuity beeper, diode test, capacitance, frequency, temperature
 • Many auxiliary functions: Max./Min., REL/REL#, Compare,
 • Hold, dB, dBm, Math (MX+B, %, 1/X)
 • Digital I/O provides dual mode (standard Compare and User definition modes)
 • Standard RS-232C and USB device interface (support USBCDC and USBTMC modes)

Remark
Please chck stock before purchase again
Not including delivery charge