สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


GW Instek APS-1102

Contact

1kVA Programmable AC/DC Power Source
   The AC power supply APS-1102 is not only in the role as a precision AC/DC power source but also a powerful analyzer, containing abundant features for the testing and characteristic analysis of power supplies, electronic devices, components and modules. Besides providing AC/DC power, APS-1102 also allows free programming of outputs for the simulation of a power source with abnormal variations. The instantaneous interruption, frequency sweeping, voltage sweeping, and arbitrary waveforms of power source can be easily generated in accordance with the test requirements.
   The output function includes two main modes, AC and AC + DC. Each mode can be combined with any of the four signal sources, internal (INT), external (EXT), internal + external (ADD), and synchronization, to give an ultimate flexibility of power source setting. APS-1102 includes a multi-functional and user-friendly software, which supports the remote control of panel operations, Sequence editing and execution, Arbitrary waveform editing and transfer, and Data logging via USB interface.
Features
 • AC power supply(Power Supplies
 • 7”large LCD display
 • Various output modes and measurement functions
 • AC-superimposed DC output
 • Capacitor input load supported
 • Sequence function
 • Limiter function
 • 30 Sets of SAVE / RECALL memories
 • USB(USBTMC)standard for remote control
 • Output On/Off Function
 • AC power supply

Remark
Please chck stock before purchase again
Not including delivery charge