สายด่วน โทร. 08-2337-1333, 08-2337-1555 : เราคือหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดมาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการสอบเทียบด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025

Fluke 117

9,856.00 ฿

Electrician's Multimeter with Non-Contact voltage
Compact true-rms meter for commercial applications. The Fluke 117  is the ideal meter for demanding settings like commercial buildings,  hospitals and schools. The 117 includes integrated non-contact voltage  detection to help get the job done faste
Featrures
 • VoltAlert™ technology for non-contact voltage detection
 • AutoVolt automatic ac/dc voltage selection
 • Low input impedance: helps prevent false readings due to  ghost voltage
 • Large white LED backlight to work in poorly lit areas
 • True-rms for accurate measurements on non-linear loads
 • Measures 10 A (20 A overload for 30-seconds)
 • Resistance, continuity, frequency and capacitance
 • Min/Max/Average with elapsed time to record signal fluctuations
 • Compact ergonomic design for one-handed operation
 • Compatible with optional magnetic hanger (ToolPak™) for  hands free operation
 • CAT III 600 V safety rated

Remark  Please identify each quotation when ordering.