สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Fluke Fiber OneShot™ PRO

Contact

Singlemode Fiber Analyzer

Fiber OneShot PRO takes the complexity out of singlemode fiber testing by analyzing fiber links and measuring faults up to 15 miles in less than five seconds.. Whether you are troubleshooting FTTx, Hybrid Fiber Coax (HFC), fiber links between Central Offices, or working on regional or rural access networks.
  • Measure up to 75,459 feet (23,000 metres) of fiber in seconds
  • Locate severe bends, high-loss splices, breaks and dirty connectors in singlemode fiber
  • Save and store up to 99 test results for later review
  • Confirm channel connectivity by analyzing the fiber link
  • Locate sources of bit-error rates caused by end-face contamination or poor connection leads
  • Reports up to nine multiple events per fiber link

Remark
Please chck stock before purchase again
Not including delivery charge