สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Fluke CableIQ

Contact

Qualification Tester

Copper qualification tester troubleshoots and qualifies cabling speed (10/100/1000/VoIP). CableIQ qualification tester is the first cabling bandwidth tester for network technicians. This network cable tester gives even the most novice tech the vision to see what speeds existing cabling can support, quickly isolate cabling from network problems, and discover what is at the far end of any cable.
  • Qualifies - Tests if your existing cabling has the bandwidth to support voice, 10/100, VoIP or Gigabit Ethernet
  • Troubleshoots - shows why existing network cabling cannot support the network's bandwidth requirement (e.g. crosstalk at 11 meters)
  • Discovers - detects what's at the end of any cable and displays device configuration (speed/duplex/pairing)
  • Identifies unused switch ports that can be reallocated
  • Graphically maps wiring configuration and shows distance to faults with Intelligent Wiremap
  • Tests all copper cabling media: twisted-pair, coax, and audio cabling

Remark
Please chck stock before purchase again
Not including delivery charge