สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Fluke MT-8200-60-KIT

Contact

Toner and Probe Kit

The IntelliTone™ Pro LAN Toner and Probe Series from Fluke Networks is the first toner and probe to offer digital and analog signaling all in one tool. That means it’s equipped with the most powerful cable location technologies for any work environment. Use digital mode to trace and locate data cabling safely and effectively on active networks. Use analog mode to isolate individual wire pairs, and trace voice, audio, and video cabling.
  • Eliminates confusion over cable location; decisively rejects noise and false signals
  • Locates the correct cable bundle
  • Isolates a cable within the bundle, despite cable bleed
  • Verifies twisted-pair installation with visual end-to-end continuity test (opens, shorts and reversed pairs)
  • Identifies individual wire pairs with new SmartTone™ analog toning
  • Simplifies signal interpretation in noisy environments with multiple LED indicators

Remark
Please chck stock before purchase again
Not including delivery charge