สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Fluke 1760 BASIC

1,084,428.00 ฿ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าระดับ Class-A
   Fluke1760 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจาก Fluke เป็นเครื่องมือสำหรับหาสาเหตุของปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส ที่ยากต่อการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชนิดอื่น มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลได้ยาวนาน พร้อมซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน    Fluke1760 เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30 Class-A ซึ่งเป็นบรรทัดฐานสำหรับความแม่นยำ, อัลกอริทึมการวัด, การซิงโครไนซ์กับความถี่ไฟฟ้า และ GPS Time Stampวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยการกำหนดโครงร่างตามที่ต้องการหรือใช้ฟังก์ชันการทริกอัตโนมัติ สำหรับการทำงานแบบง่าย นอกจากนียังเชื่อถือได้ในการปฏิบัติงาน ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ด้วย Solid State Memory ตัวเครื่องหุ้มด้วยฉนวน แข็งแรง คุณสมบัติ
  • วิเคราะห์อินพุตและเอาต์พุตด้านของอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังเหมือนกับ UPS โดยการกำหนดโครงร่าง สำหรับอินพุต 8V
  • สามารถกำหนดโครงร่างอัลกอริทึมการวัดและจุดที่เริ่มเปลี่ยนแปลง เพื่อการตรวจจับข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
  • วิเคราะห์กระแส Inrush ด้วยการจับรูปคลื่นขนาด 10 MHz
  • สเปกตรัมของกำลังไฟฟ้า Active และ Reactive ประกอบด้วยมุมเฟสและทิศทาง
  • บันทึกดิจิตอลหรือระดับอินพุต DC เพื่อวัดพารามิเตอร์ที่มิใช่ไฟฟ้า อย่างเช่น อุณหภูมิ
  • บันทึกแรงดันที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน จากระบบอิสระจากกันโดยใช้แรงดันอินพุตแตกต่างกัน

หมายเหตุ
กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง