สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Seaward PV200 Solar Link Test Kits

ติดต่อสอบถาม

เครื่องทดสอบระบบโซลาร์
ครื่องทดสอบงานติดตั้งซ่อมบำรุง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
ะบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์บนหลังคา สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบในระหว่างทำการติดตั้ง การตรวจสอบเพื่อรับรองระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Installation and Commissioning Solar System) ทั้งแบบที่ติดตั้งบนหลังคาที่เรียกว่า “โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ” และแบบที่ติดตั้งในฟาร์มขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)” เพื่อความปลอดภัย (Safety) และได้ประสิทธิภาพ (Efficiency)
นอกจากนี้ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar System) จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบโซลาร์ (Maintenance) อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับความปลอดภัย ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า ไฟไหม้ และประสิทธิภาพให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและน่าพอใจอย่างต่อเนื่อง
Seaward SOLAR 200R สามารถส่งข้อมูลให้ PV200 ผ่านการสื่อสารแบบไร้สายหรือ Wireless SOLAR LINK ที่ช่วยลดความยุ่งยากเรื่องของความไม่สะดวกที่ต้องต่อสายวัด เมื่อทำงานภาคสนาม ค่าที่ส่งผ่านระบบไร้สายได้แก่
 • ค่าความเข้มแสง (irradiance)
 • ค่าอุณหภูมิบรรยากาศ (ambient temperature)
 • ค่าอุณหภูมิไต้แผงโซลาร์เซลล์ (panel temperature)
ข้อมูลที่แสดงบน Solar 200R แต่ไม่ส่งให้ PV200
 • ค่ามุมเอียงของแผงโซลาร์เซลล์ (Incline)
 • ค่ามุมแสดงทิศทางของแผงโซลาร์เซลล์ (Compass)
ความสามารถของเครื่อง Seaward PV200
 • ทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
 • ทดสอบคุณภาพงานติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
 • ทดสอบความปลอดภัยในงานติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
 • ทดสอบประสิทธิภาพระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
 • ทดสอบในงานซ่อมบำรุงตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน IEC62446
 • ตรวจสอบและรับรองระบบโซลาร์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ขณะทำการติดตั้งและส่งมอบ (Installation and Commissioning Solar System according to IEC62446, IEC60364, IEC61557
 • ตรวจวัดกราฟของ PV Array หรือตรวจสอบประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด (I-V Tracer) ตามมาตรฐาน IEC61829

หมายเหตุ
กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง