สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Seaward PrimeTest 250+

ติดต่อสอบถาม

เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพื้นฐาน
เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (PAT : Portable Appliance Testing or Portable Appliance Safety Testing) ที่ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยากที่สามารถรายงานให้ทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า Pass หรือ Fail
 • A Versatile Tester สามารถทดสอบ PAT Test, IEC Lead Test และ Power Socket Test ได้ในเครื่องเดียว
 • Easy to use ในความจริงแล้วการทดสอบ PAT Test ทำได้ยากแต่เครื่องPrimetest250+(Plus) เครื่องนี้สามารถทำได้ง่าสยเพียงแค่กดปุ่ม TEST – SAVE - PRINT
 • Hand-Sized-Highly Portable ขนาดเล็กพอดีมือ และน้ำหนักเพียง 800 กรัมเท่านั้น
 • สำหรับการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าด้วย SEAWARD Prime Test 250+(Plus) เป็นเรื่องง่ายๆ
ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
 • Continuity Test 200mA (ทดสอบความต้านทานของขากราวด์)
 • Insulation Test 500V (ทดสอบความเป็นฉนวน)
 • Equivalent Leakage Class l Test (วัดค่ากระแสไฟรั่วของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่1)
 • Equivalent Leakage Class ll Test (วัดค่ากระแสไฟรั่วของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่2)
 • Main Voltage Measurement (ตรวจสอบแรงดันของเต้ารับ)
 • IEC Lead/Polarity Test (ทดสอบสาย Power Cord)
Seaward PrimeTest 250+ ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าดังต่อไปนี้
 • Earth Continuity ค่าความต่อเนื่องของสายกราวด์หรือค่าความเชื่อมโยงของสายกราวด์ หรือค่าความต้านทานระหว่างขากราวด์ที่ปลั๊กหรือเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปลือกของเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนที่เป็นโลหะ โครงโลหะ
 • Insulation ค่าความต้านทานที่อยู่ระหว่าง (L+N) เทียบกับกราวด์ (PE) หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ฉนวนไฟฟ้า ค่าฉนวนทางไฟฟ้า ค่าความเป็นฉนวน ค่าความต้านทานฉนวน
 • Equivalent Leakage Class l Test ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ ไฟรั่ว ไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟรั่วไหล กระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้ารั่วไหล ที่อาจทำอันตรายได้ถึงขั้นเสียชีชิต หากไปจับหรือสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟรั่วดังกล่าว หรือเราอาจเคยได้ยินอันตรายแบบนี้ว่า อันตรายจากไฟรั่ว อันตรายจากไฟฟ้ารั่ว อันตรายจากการถูกไฟดูด
 • Equivalent Leakage Class ll Test ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลือก
 • Main Voltage Measurement ตรวจสอบแรงดันที่เต้ารับ
 • IEC Lead/Polarity Test ทดสอบสายไฟฟ้าแบบที่ถอดออกได้ ทดสอบค่าความต่อเนื่อง ความถูกต้องของสาย L-N-PE และค่าความต้านทานฉนวน (Anchor AC Power Cord)
 • RCD Trip Time ทดสอบการทำงานของเครื่องป้องกันไฟรั่ว (RCD) ว่าตัดตามเงื่อนไขที่ถูกต้องหรือไม่

หมายเหตุ
กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง