สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Metrel MD 9035

5,500.00 ฿ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานรถยนต์
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เพื่องานตรวจซ่อมรถยนต์โดยเฉพาะ นอกจากวัดโวลต์, โอห์ม, แอมป์ ทั่วไปแล้ว ยังมีความสามารถ
 • แสดงผล 4 Digits : Auto Range
 • วัด RPM, duty cycle, dwell, เวลาในหน่วย mS
 • วัดความต้านทาน, ความต่อเนื่อง, ทดสอบไดโอด
 • วัดค่า Capacitor
คุณสมบัติ
 • RPM หรือรอบการหมุนต่อนาทีของเครื่องยนต์ มิเตอร์จะใช้การวัดความถี่ไฟฟ้าของสัญญาณบางอย่างที่สามารถวัดได้ ไม่ยากนักจากเครื่องยนต์ เช่น ใช้ก้ามปูคล้องสัญญาณการจุดระเบิดหัวเทียน แล้วแปลง Hz เป็น RPM ให้ตรงกับประเภทของเครื่องยนต์ โดยผู้วัดต้องบอกมิเตอร์เพิ่มเติมว่าเครื่องยนต์เป็นแบบ 2 หรือ 4 จังหวะ มีกี่สูบ เป็นต้น
 • Duty Cycle หรือความกว้างของสัญญาณ pulse มีหน่วยเป็น % ถ้า pulse+ กับ pulse- กว้างเท่ากัน ค่า duty cycle จะเป็น 50% ค่านี้เป็นค่าที่บอกความหนาของการเปิดหัวฉีดน้ำมัน
 • Dwell เป็นค่ามุมองศาที่สัญญาณนั้นปรากฏ เป็นการบอกความกว้างของ pulse ที่เทียบ 100% เป็น 360 องศาการหมุน หรือ 720 องศาการหมุนแล้วแปลง % duty cycle ออกเป็นตัวเลขในหน่วยองศาแทน
 • เวลาในหน่วย milliseconds (mS) ก็คือ วัดค่าความกว้างของสัญญาณ pulse ในหน่วย mS ตรงๆ เลย
 • วัดไดโอด สำหรับเช็คไดโอดในไดชาร์จ ฯลฯ
 • วัดค่าความจุของ Capacitor ในหน่วย Farad, milliFarad, microfarad
 • ส่งเสียงบอกความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ใช้วัดว่าสายไฟหรือขั้วไฟสองจุดต่อถึงกัน หรือขาดจากกันโดยฟังเสียงไม่ต้องมองจอ

หมายเหตุ
กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง