สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Fluke BT520ANG

265,181.00 ฿ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่

      Fluke BT500 Series เป็นเครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่สำหรับบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าสำรองของหน่วยงานต่างๆ เช่น UPS, ศูนย์ข้อมูล, ธนาคาร, โรงพยาบาล,  หน่วยงานโทรคมนาคม ฯลฯ โดยสามารถอ่านแรงดันของแต่ละเซลล์ พร้อมแสดง ค่าความต้านทานภายในเซลล์ สามารถบันทึกผลการวัดไว้ในหน่วยความจำของ เครื่องเพื่อออกรายงานได้        การวิเคราะห์แบตเตอรี่ของ FlukeBT 500 series เน้นทดสอบแบตเตอรี่ตาม ที่ IEEE แนะนำ พร้อมทั้งหาเซลล์เสียของ battery bank รองรับแบตเตอรี่หลาย แบบเช่น ตะกั่วกรด , GEL, AGM   คุณสมบัติ
  • อ่านค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่, แรงดัน DC และ AC, กระแส  DC และ AC, ripple voltage, ความถี่ และอุณหภูมิ(BT521)
  • โหมดวัดตามลำดับงาน สำหรับบำรุงรักษา battery bank โดยเฉพาะ มี PC  software สำหรับทำฐานข้อมูลบำรุงรักษาและออกรายงานโดยเชื่อมต่อกับ มิเตอร์แบบไร้สาย
  • บันทึกค่าที่วัดลงหน่วยความจำในเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • โพรบอัจฉริยะที่มีจอแสดงผลในตัวเอง สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยใช้คลื่น อินฟราเรด และยิ่งกว่านั้น ในรุ่น BT521 จะมี AC/DC current clamp  400A มาให้เสร็จสรรพ สำหรับการทดสอบ discharge แบตเตอรี่ตามข้อ กำหนดของ IEEE
  • BT508 ออกแบบสำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาของ ธนาคาร โรงพยาบาล  สนามบิน สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ หน่วยทหาร และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ไว้ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่
  • BT510 ออกแบบสำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาของศูนย์ข้อมูลใช้ตรวจสภาพ แบตเตอรี่ UPS
  • BT520/521 สำหรับวิศวกรของศูนย์โทรคมนาคม หรือสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ  ที่ต้องบำรุงรักษาระบบ Battery bank 48V, 110V หรือวิศวกรรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน หรือระบบแบตเตอรี่ของวาล์วต่างในท่อส่งปิโตรเคมีต่างๆ

หมายเหตุ
กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง