แสดง 8 รายการ

 1. BK Precision 600

  คุณสมบัติ
  • วัดได้ทั้งแรงดันแบบไม่มีโหลดและความสามารถในการเก็บไฟของแบตเตอรี่
  • แสดงค่าความสามารถในการเก็บไฟของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็นเปอร์เซ็นต์
  • เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟของ UPS, ระบบรักษาความปลอดภัย, ไฟฉุกเฉิน
  • ใช้ได้ดีกับงานรถยนต์, บำรุงรักษา UPS และงานซ่อมบำรุงในระบบโทรคมนาคม
  • ทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ที่กำลังถูกทดสอบ

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 2. BK Precision 601

  คุณสมบัติ
  • วัดได้ทั้งแรงดันแบบไม่มีโหลดและความสามารถในการเก็บไฟของแบตเตอรี่
  • แสดงค่าความสามารถในการเก็บไฟของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็นเปอร์เซ็นต์
  • เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟของ UPS, ระบบรักษาความปลอดภัย, ไฟฉุกเฉิน
  • ใช้ได้ดีกับงานรถยนต์, บำรุงรักษา UPS และงานซ่อมบำรุงในระบบโทรคมนาคม
  • ทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ที่กำลังถูกทดสอบ

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 3. BK Precision 8600 Series

       BK Precision 8600 Series เป็นโหลดอิเล็กทรอนิกซ์กระแสตรงแบบตั้งโต๊ะที่มีสมรรถนะสูงในขนาดกระทัดรัด การตอบสนองแบบ transient ได้รวดเร็วถึง 25 kHz ความละเอียดและความแม่นยำการวัดที่ 16 บิต เหมาะกับงานทดสอบและประเมินผลแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดต่างๆ เช่น เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสคตรง, ดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น
       BK Precision 8600 Series ทำงานได้ทั้งโหมดกระแสคงที่ (CC), แรงดันคงที่ (CV), และกำลังคงที่ (CW), รองรับการทริกได้อย่งยืดหยุ่น, ควบคุมและมอนิเตอร์กระแสแบบอะนาล็อก, มีอินเตอร์เฟส USB (รองรับ USBTMC - USB Test & Measurement Class), GPIB หรือ RS-232 สำหรับการควบคุมการทำงานแบบรีโมต
  คุณสมบัติ
  • ช่วงแรงดันและกระแสกว้าง 0 ถึง 500 V, 0 ถึง 240 A
  • โหมดทำงาน CC/CV/CR/CW
  • โหมดทรานส์เซียนต์สูงถึง 25 kHz
  • ความละเอียดการวัดแรงดันและกระแสที่ 16 บิต
  • ฟังค์ชั่น list mode ตั้งค่ากระแสได้หลายระดับเพื่อเรียกใช้ตามเงื่อนไข
  • ตั้งค่า slew rate ในหมดกระแสคงที่
  • ทดสอบการลัดวงจร
  • มีฟังค์ชั่นทดสอบแบตเตอรี่โดยเฉพาะ ที่กำหนดระดับแรงดัน, ความจุ และเงื่นไขหยุดการทำงานได้
  • โหมด CR-LED จำลองตัวเองให้แสดงพฤติกรรมเป็นโหลดชนิดหลอดไฟ LED
  • มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงดันระยะไกลเพื่อชดเชยแรงดันตกคร่อมในสาย
  • ควบคุมและมอนิเตอร์กระแสแบบอะนาล็อก
  • มีอินเตอรเฟส USB ที่เป็นไปตามข้อกำหนด USBTMC, RS-232 และ GPIB สนับสนุนโปรโตคอล SCPI
  • ระบบป้องกัน OVP/OCP/OPP/OTP และป้องกันแรงดันสลับขั้ว (LRV/RRV)

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 4. BK Precision BA6010 Series

  เครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่ BK Precision BA6010 Series ออกแบบมารองรับเทคโนโลยีของแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆ นอกจากวัดแรงดันและความต้านทานภายในได้อย่างละเอียด แม่นยำ และรวดเร็วแล้ว ยังสามารถวัดพารามิเตอร์สำคัญ คือ อินดัคแตนซ์, คาปาซิแตนซ์, แฟกเตอร์การสูญเสีย, อิมพิแดนซ์, แฟกเตอร์คุณภาพ, รีแอกแตนซ์ และมุมเฟสทั้งเป็นองศาและเรเดียน
       BK Precision BA6010 Series เหมาะสำหรับการตรวจหาคุณลักษณะทางเคมีของแบตเตอรี่ที่ตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยสัญญาณ 1 kHz AC ทั้งแบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด, ลิเธียม และอัลคาไลน์ ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า, ยานยนต์ไฟฟ้า, ระบบสำรองไฟ, ระบบรักษาความปลอดภัย และระบแจ้งเตือนไฟใหม้ รุ่น BA6011 วัดแรงดันแบตเตอรี่แพ็กได้ถึง 300 V ส่วนรุ่น BA6010 วัดแรงดันช่วง 6 V สำหรับการทดสอบเซลล์แบตเตอรี่
  คุณสมบัติ
  • จอแสดงผลสี LCD ขนาด 3 นิ้ว
  • มีฟังชั่นแสดงเส้นเทรซของแรงดันและความต้านทานบนจอที่ใช้เคอร์เซอร์วัดค่าได้
  • ใช้สายวัดแบบ 4-wire kelvin ที่แม่นยำ พร้อมระบบตรวจสอบการต่อสายวัดผิดพลาดแบบต่างๆ
  • เปรียบเทียบและเรียงลำดับผลการทดสอบได้ 9 ชุด พร้อมการคำนวนทางสถิติ
  • โหมด Δ% สำหรับหาเปอร์เซนต์ความแตกต่างของแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว
  • มีอินดเคเตอร์แสดง Pass/Fail พร้อมเสียง
  • ทดสอบได้รวดเร็ว 50 ค่าวัดต่อวินาที ให้ปริมาณงานที่สูงกว่าสำหรับโรงงานผลิตแบตเตอรี่
  • โหมดการทริกทั้งแบบภายในตัว, แมนวล, ผ่านบัส และจากภายนอก
  • เก็บบันทึกค่าเซ็ตอัพและหน้าจอได้ 100 ชุด ที่หน่วยความจำทั้งภายในและภายนอก
  • มี Handler Interface สำหรับทำงานกับอุปกรณ์อื่นๆ หรือใช้งานร่วมกับ PLC
  • พร้อมอินเตอร์เฟสมาตรฐาน RS232, USB (USBTMC และ virtual COM)

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 5. Fluke BT508

        Fluke BT500 Series เป็นเครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่สำหรับบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าสำรองของหน่วยงานต่างๆ เช่น UPS, ศูนย์ข้อมูล, ธนาคาร, โรงพยาบาล,  หน่วยงานโทรคมนาคม ฯลฯ โดยสามารถอ่านแรงดันของแต่ละเซลล์ พร้อมแสดง ค่าความต้านทานภายในเซลล์ สามารถบันทึกผลการวัดไว้ในหน่วยความจำของ เครื่องเพื่อออกรายงานได้
        การวิเคราะห์แบตเตอรี่ของ FlukeBT 500 series เน้นทดสอบแบตเตอรี่ตาม ที่ IEEE แนะนำ พร้อมทั้งหาเซลล์เสียของ battery bank รองรับแบตเตอรี่หลาย แบบเช่น ตะกั่วกรด , GEL, AGM
   คุณสมบัติเด่น
  • อ่านค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่, แรงดัน DC และ AC, กระแส  DC และ AC, ripple voltage, ความถี่ และอุณหภูมิ(BT521)
  • โหมดวัดตามลำดับงาน สำหรับบำรุงรักษา battery bank โดยเฉพาะ มี PC  software สำหรับทำฐานข้อมูลบำรุงรักษาและออกรายงานโดยเชื่อมต่อกับ มิเตอร์แบบไร้สาย
  • บันทึกค่าที่วัดลงหน่วยความจำในเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • โพรบอัจฉริยะที่มีจอแสดงผลในตัวเอง สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยใช้คลื่น อินฟราเรด และยิ่งกว่านั้น ในรุ่น BT521 จะมี AC/DC current clamp  400A มาให้เสร็จสรรพ สำหรับการทดสอบ discharge แบตเตอรี่ตามข้อ กำหนดของ IEEE
  • BT508 ออกแบบสำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาของ ธนาคาร โรงพยาบาล  สนามบิน สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ หน่วยทหาร และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ไว้ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่
  • BT510 ออกแบบสำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาของศูนย์ข้อมูลใช้ตรวจสภาพ แบตเตอรี่ UPS
  • BT520/521 สำหรับวิศวกรของศูนย์โทรคมนาคม หรือสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ  ที่ต้องบำรุงรักษาระบบ Battery bank 48V, 110V หรือวิศวกรรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน หรือระบบแบตเตอรี่ของวาล์วต่างในท่อส่งปิโตรเคมีต่างๆ

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
  157,173.00 ฿
 6. Fluke BT510

        Fluke BT500 Series เป็นเครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่สำหรับบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าสำรองของหน่วยงานต่างๆ เช่น UPS, ศูนย์ข้อมูล, ธนาคาร, โรงพยาบาล,  หน่วยงานโทรคมนาคม ฯลฯ โดยสามารถอ่านแรงดันของแต่ละเซลล์ พร้อมแสดง ค่าความต้านทานภายในเซลล์ สามารถบันทึกผลการวัดไว้ในหน่วยความจำของ เครื่องเพื่อออกรายงานได้ 
        การวิเคราะห์แบตเตอรี่ของ FlukeBT 500 series เน้นทดสอบแบตเตอรี่ตาม ที่ IEEE แนะนำ พร้อมทั้งหาเซลล์เสียของ battery bank รองรับแบตเตอรี่หลาย แบบเช่น ตะกั่วกรด , GEL, AGM 
   คุณสมบัติเด่น
  • อ่านค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่, แรงดัน DC และ AC, กระแส  DC และ AC, ripple voltage, ความถี่ และอุณหภูมิ(BT521)
  • โหมดวัดตามลำดับงาน สำหรับบำรุงรักษา battery bank โดยเฉพาะ มี PC  software สำหรับทำฐานข้อมูลบำรุงรักษาและออกรายงานโดยเชื่อมต่อกับ มิเตอร์แบบไร้สาย
  • บันทึกค่าที่วัดลงหน่วยความจำในเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • โพรบอัจฉริยะที่มีจอแสดงผลในตัวเอง สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยใช้คลื่น อินฟราเรด และยิ่งกว่านั้น ในรุ่น BT521 จะมี AC/DC current clamp  400A มาให้เสร็จสรรพ สำหรับการทดสอบ discharge แบตเตอรี่ตามข้อ กำหนดของ IEEE
  • BT508 ออกแบบสำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาของ ธนาคาร โรงพยาบาล  สนามบิน สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ หน่วยทหาร และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ไว้ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่
  • BT510 ออกแบบสำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาของศูนย์ข้อมูลใช้ตรวจสภาพ แบตเตอรี่ UPS
  • BT520/521 สำหรับวิศวกรของศูนย์โทรคมนาคม หรือสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ  ที่ต้องบำรุงรักษาระบบ Battery bank 48V, 110V หรือวิศวกรรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน หรือระบบแบตเตอรี่ของวาล์วต่างในท่อส่งปิโตรเคมีต่างๆ

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
  183,368.00 ฿
 7. Fluke BT520

        Fluke BT500 Series เป็นเครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่สำหรับบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าสำรองของหน่วยงานต่างๆ เช่น UPS, ศูนย์ข้อมูล, ธนาคาร, โรงพยาบาล,  หน่วยงานโทรคมนาคม ฯลฯ โดยสามารถอ่านแรงดันของแต่ละเซลล์ พร้อมแสดง ค่าความต้านทานภายในเซลล์ สามารถบันทึกผลการวัดไว้ในหน่วยความจำของ เครื่องเพื่อออกรายงานได้ 
        การวิเคราะห์แบตเตอรี่ของ FlukeBT 500 series เน้นทดสอบแบตเตอรี่ตาม ที่ IEEE แนะนำ พร้อมทั้งหาเซลล์เสียของ battery bank รองรับแบตเตอรี่หลาย แบบเช่น ตะกั่วกรด , GEL, AGM 
   คุณสมบัติเด่น
  • อ่านค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่, แรงดัน DC และ AC, กระแส  DC และ AC, ripple voltage, ความถี่ และอุณหภูมิ(BT521)
  • โหมดวัดตามลำดับงาน สำหรับบำรุงรักษา battery bank โดยเฉพาะ มี PC  software สำหรับทำฐานข้อมูลบำรุงรักษาและออกรายงานโดยเชื่อมต่อกับ มิเตอร์แบบไร้สาย
  • บันทึกค่าที่วัดลงหน่วยความจำในเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • โพรบอัจฉริยะที่มีจอแสดงผลในตัวเอง สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยใช้คลื่น อินฟราเรด และยิ่งกว่านั้น ในรุ่น BT521 จะมี AC/DC current clamp  400A มาให้เสร็จสรรพ สำหรับการทดสอบ discharge แบตเตอรี่ตามข้อ กำหนดของ IEEE
  • BT508 ออกแบบสำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาของ ธนาคาร โรงพยาบาล  สนามบิน สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ หน่วยทหาร และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ไว้ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่
  • BT510 ออกแบบสำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาของศูนย์ข้อมูลใช้ตรวจสภาพ แบตเตอรี่ UPS
  • BT520/521 สำหรับวิศวกรของศูนย์โทรคมนาคม หรือสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ  ที่ต้องบำรุงรักษาระบบ Battery bank 48V, 110V หรือวิศวกรรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน หรือระบบแบตเตอรี่ของวาล์วต่างในท่อส่งปิโตรเคมีต่างๆ

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
  209,564.00 ฿
 8. Fluke BT521

        Fluke BT500 Series เป็นเครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่สำหรับบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าสำรองของหน่วยงานต่างๆ เช่น UPS, ศูนย์ข้อมูล, ธนาคาร, โรงพยาบาล,  หน่วยงานโทรคมนาคม ฯลฯ โดยสามารถอ่านแรงดันของแต่ละเซลล์ พร้อมแสดง ค่าความต้านทานภายในเซลล์ สามารถบันทึกผลการวัดไว้ในหน่วยความจำของ เครื่องเพื่อออกรายงานได้ 
        การวิเคราะห์แบตเตอรี่ของ FlukeBT 500 series เน้นทดสอบแบตเตอรี่ตาม ที่ IEEE แนะนำ พร้อมทั้งหาเซลล์เสียของ battery bank รองรับแบตเตอรี่หลาย แบบเช่น ตะกั่วกรด , GEL, AGM 
   คุณสมบัติเด่น
  • อ่านค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่, แรงดัน DC และ AC, กระแส  DC และ AC, ripple voltage, ความถี่ และอุณหภูมิ(BT521)
  • โหมดวัดตามลำดับงาน สำหรับบำรุงรักษา battery bank โดยเฉพาะ มี PC  software สำหรับทำฐานข้อมูลบำรุงรักษาและออกรายงานโดยเชื่อมต่อกับ มิเตอร์แบบไร้สาย
  • บันทึกค่าที่วัดลงหน่วยความจำในเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • โพรบอัจฉริยะที่มีจอแสดงผลในตัวเอง สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยใช้คลื่น อินฟราเรด และยิ่งกว่านั้น ในรุ่น BT521 จะมี AC/DC current clamp  400A มาให้เสร็จสรรพ สำหรับการทดสอบ discharge แบตเตอรี่ตามข้อ กำหนดของ IEEE
  • BT508 ออกแบบสำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาของ ธนาคาร โรงพยาบาล  สนามบิน สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ หน่วยทหาร และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ไว้ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่
  • BT510 ออกแบบสำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาของศูนย์ข้อมูลใช้ตรวจสภาพ แบตเตอรี่ UPS
  • BT520/521 สำหรับวิศวกรของศูนย์โทรคมนาคม หรือสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ  ที่ต้องบำรุงรักษาระบบ Battery bank 48V, 110V หรือวิศวกรรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน หรือระบบแบตเตอรี่ของวาล์วต่างในท่อส่งปิโตรเคมีต่างๆ

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
  235,759.00 ฿