Showing 1–10 of 96 results

 1. BK Precision 1651A

  คุณสมบัติ
  • ให้เอาต์พุท 0-24VDC 2 เอาต์พุท (0.5A)
  • ให้เอาต์พุทเดียวที่ 5VDC คงที่ (4A)
  • ทำงานแยกอิสระหรือแบบ Tracking ได้
  • ปรับการจำกัดกระแสได้
  • ออกแบบให้ทำงานต่อเนื่องได้ที่อัตราจ่ายกำลังที่กำหนด
  • ป้องกันการลัดวงจร, แรงดันเกิน, และการกลับขั้ว
  • ต่อเอาต์พุทในแบบอนุกรมหรือกระแสเพื่อให้แรงดันหรือกระแสสูงขึ้นได้

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 2. BK Precision 1652

  คุณสมบัติ
  • ให้เอาต์พุท 0-24VDC 2 เอาต์พุท (0.5A)
  • ให้เอาต์พุทเดียวที่ 5VDC คงที่ (4A)
  • ทำงานแยกอิสระหรือแบบ Tracking ได้
  • ปรับการจำกัดกระแสได้
  • ออกแบบให้ทำงานต่อเนื่องได้ที่อัตราจ่ายกำลังที่กำหนด
  • ป้องกันการลัดวงจร, แรงดันเกิน, และการกลับขั้ว
  • ต่อเอาต์พุทในแบบอนุกรมหรือกระแสเพื่อให้แรงดันหรือกระแสสูงขึ้นได้

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 3. BK Precision 1653A

  คุณสมบัติ
  • ปรับค่าเอาต์พุทได้ 0-150VAC
  • ให้เอาต์พุทต่อเนื่อง 2A
  • แสดงผลค่าแรงดันหรือกระแสได้
  • ภายในเป็นหม้อแปลงแบบ Isolate เพื่อป้องกันไฟดูด เพื่อใช้จ่ายไฟให้กับเครื่องซ่อมที่มีแชลซีต่อตรงกับไฟบ้าน

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 4. BK Precision 1655A

  คุณสมบัติ
  • ปรับค่าเอาต์พุทได้ 0-150VAC
  • จ่ายเอาต์พุทได้ 3A ต่อเนื่อง, 4A ชั่วขณะ
  • มีวงจรควบคุมอุณหภูมิหัวแรงด้วย
  • ส่วนแสดงผลบอกค่าการรั่วไหลได้ด้วย
  • ป้องกันการใช้โหลดเกินด้วยเซอร์กิตเบรคเกอร์
  • แสดงผลค่าการรั่วไกลของ V, A, VA

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 5. BK Precision 1710A

  คุณสมบัติ
  • มีขนาดแรงดันและกระแสให้เลือกหลายBK Precision
  • ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องขนานกัน เพื่อเพิ่มกระแสเป็น 2 เท่าได้
  • ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องอนุกรมกันเพื่อเพิ่มแรงดันเป็น 2 เท่าได้
  • การทำงานเชื่อถือได้และทนทาน
  • ทำงานต่อเนื่องที่โหลเต็มที่โดยไม่เกิดความร้อนเกิน
  • ป้องกันการโอเวอร์โหลดเต็มระบบ
  • ควบคุมแรงดันได้ทั้งหยาบและละเอียด
  • มีเรกูเลชั่นดีเยี่ยม
  • ริปเปิ้ลต่ำมาก
  • ทำงานได้ทั้งแบบกระแสคงที่หรือแรงดันความถี่
  • แสดงผลทั้งกระแสและแรงดันด้วยมิเตอร์แยกจากกัน
  • ได้รับการรับรองจาก CUL ในBK Precision 1710A

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 6. BK Precision 1715A

  คุณสมบัติ
  • มีขนาดแรงดันและกระแสให้เลือกหลายBK Precision
  • ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องขนานกัน เพื่อเพิ่มกระแสเป็น 2 เท่าได้
  • ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องอนุกรมกันเพื่อเพิ่มแรงดันเป็น 2 เท่าได้
  • การทำงานเชื่อถือได้และทนทาน
  • ทำงานต่อเนื่องที่โหลเต็มที่โดยไม่เกิดความร้อนเกิน
  • ป้องกันการโอเวอร์โหลดเต็มระบบ
  • ควบคุมแรงดันได้ทั้งหยาบและละเอียด
  • มีเรกูเลชั่นดีเยี่ยม
  • ริปเปิ้ลต่ำมาก
  • ทำงานได้ทั้งแบบกระแสคงที่หรือแรงดันความถี่
  • แสดงผลทั้งกระแสและแรงดันด้วยมิเตอร์แยกจากกัน
  • ได้รับการรับรองจาก CUL ในBK Precision 1715A

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 7. BK Precision 1730A

  คุณสมบัติ
  • มีขนาดแรงดันและกระแสให้เลือกหลายBK Precision
  • ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องขนานกัน เพื่อเพิ่มกระแสเป็น 2 เท่าได้
  • ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องอนุกรมกันเพื่อเพิ่มแรงดันเป็น 2 เท่าได้
  • การทำงานเชื่อถือได้และทนทาน
  • ทำงานต่อเนื่องที่โหลเต็มที่โดยไม่เกิดความร้อนเกิน
  • ป้องกันการโอเวอร์โหลดเต็มระบบ
  • ควบคุมแรงดันได้ทั้งหยาบและละเอียด
  • มีเรกูเลชั่นดีเยี่ยม
  • ริปเปิ้ลต่ำมาก
  • ทำงานได้ทั้งแบบกระแสคงที่หรือแรงดันความถี่
  • แสดงผลทั้งกระแสและแรงดันด้วยมิเตอร์แยกจากกัน
  • ได้รับการรับรองจาก CUL ในBK Precision 1730A

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 8. BK Precision 1735A

  คุณสมบัติ
  • มีขนาดแรงดันและกระแสให้เลือกหลายBK Precision
  • ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องขนานกัน เพื่อเพิ่มกระแสเป็น 2 เท่าได้
  • ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องอนุกรมกันเพื่อเพิ่มแรงดันเป็น 2 เท่าได้
  • การทำงานเชื่อถือได้และทนทาน
  • ทำงานต่อเนื่องที่โหลเต็มที่โดยไม่เกิดความร้อนเกิน
  • ป้องกันการโอเวอร์โหลดเต็มระบบ
  • ควบคุมแรงดันได้ทั้งหยาบและละเอียด
  • มีเรกูเลชั่นดีเยี่ยม
  • ริปเปิ้ลต่ำมาก
  • ทำงานได้ทั้งแบบกระแสคงที่หรือแรงดันความถี่
  • แสดงผลทั้งกระแสและแรงดันด้วยมิเตอร์แยกจากกัน
  • ได้รับการรับรองจาก CUL ในBK Precision 1735A
  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 9. BK Precision 1740B

  คุณสมบัติ
  • มีขนาดแรงดันและกระแสให้เลือกหลายBK Precision
  • ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องขนานกันเพื่อเพิ่มกระแสเป็น 2 เท่าได้
  • ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องอนุกรมกันเพื่อเพิ่มแรงดันเป็น 2 เท่าได้
  • การทำงานเชื่อถือได้ และทนทาน
  • ทำงานต่อเนื่องที่โหลดเต็มที่โดยไม่เกิดความร้อนเกิน
  • ป้องกันการโอเวอร์โหลดเต็มระบบ
  • ควบคุมแรงดันได้ทั้งหยาบและละเอียด
  • มีเรกูเลชั่นดีเยี่ยม
  • ริปเปิ้ลต่ำมาก
  • ทำงานได้ทั้งแบบกระแสคงที่หรือแรงดันคงที่
  • แสดงผลทั้งกระแสและแรงดันด้วยมิเตอร์แยกจากกัน

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 10. BK Precision 1743B

  คุณสมบัติ
  • มีขนาดแรงดันและกระแสให้เลือกหลายBK Precision
  • ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องขนานกันเพื่อเพิ่มกระแสเป็น 2 เท่าได้
  • ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องอนุกรมกันเพื่อเพิ่มแรงดันเป็น 2 เท่าได้
  • การทำงานเชื่อถือได้ และทนทาน
  • ทำงานต่อเนื่องที่โหลดเต็มที่โดยไม่เกิดความร้อนเกิน
  • ป้องกันการโอเวอร์โหลดเต็มระบบ
  • ควบคุมแรงดันได้ทั้งหยาบและละเอียด
  • มีเรกูเลชั่นดีเยี่ยม
  • ริปเปิ้ลต่ำมาก
  • ทำงานได้ทั้งแบบกระแสคงที่หรือแรงดันคงที่
  • แสดงผลทั้งกระแสและแรงดันด้วยมิเตอร์แยกจากกัน

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง