สายด่วน
06-4445-5995, 06-4445-9559

อีเมล์
info@systronics.co.th

บริการหลังการขาย
08-5396-1682

สอบถาม-สั่งซื้อ Add LINE
@Thailandmultimeter


Vaisala HPP270 Series

Contact

for Hydrogen Peroxide, Humidity, and Temperature Measurement
    The Vaisala PEROXCAP® Hydrogen Peroxide, Humidity, and Temperature Probe HPP270 series is designed for demanding hydrogen peroxide bio-decontamination where repeatable, stable, and accurate measurement is essential. The probe is suitable for a variety of applications such as isolator, material transfer hatch and room biodecontamination.
Features
  • Compact 3-in-1 probe with realtime measurement for H2O2 vapor concentration, humidity, and temperature
  • Superior long-term stability and repeatability with proprietary PEROXCAP® technology
  • Corrosion-resistant stainless steel housing (IP65)
  • Traceable calibration certificate: 2 points for H2O2, 3 points for humidity, 1 point for temperature
  • Standalone probe with digital Modbus RTU over RS-485 or 2 analog outputs
  • Compatible with Indigo transmitters with 3 analog outputs, optional display, relays, and smartphone user interface
 
Remark
Please chck stock before purchase again
Not including delivery charge