สายด่วน โทร. 08-2337-1333, 08-2337-1555 : เราคือหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดมาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการสอบเทียบด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025

Precision Infrared Calibrators

      Now it’s easy to increase your IR temperature measurement  accuracy with the new 4180/81 Hart Scientific Precision Infrared  Calibrators from Fluke Calibration. These calibrators give more  consistent, accurate and reliable calibrations because emissivity is  radiometrically calibrated, and the target size minimizes size of  source effect errors. In addition, these calibrators simplify calibration  because they uniquely compensate for errors caused by thermometer  emissivity settings.
New accredited performance for point-and-shoot calibrations
  • Calibrated radiometrically for meaningful, consistent results.
  • Accredited calibration included
  • Accurate, reliable performance from –15°C to 500°C
  • Large target size of 152 mm (6 in) is required for calibrating  most thermometers.
  • Light instrument weight of 8.6 kg (19 lbs) makes it easy to  lift and carry.
  • Intuitive, easy-to-read display that indicates when temperature  is stable.

Remark  Please identify each quotation when ordering.