Fluke 120B Series ดูขนาดใหญ่กว่า

Fluke 120B Series

สินค้าใหม่

สโคปมิเตอร์ ออสซิลโลสโคปแบบมือถือสำหรับอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

0.00 ฿ ยังไม่รวมภาษี

รายละเอียดเพิ่มเติม

   ScopeMeter® 120B Series ออสซิลโลสโคปขนาดกะทัดรัดที่ทนทานสูง ตอบ
โจทย์การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์จักรกลไฟฟ้าใน
อุตสาหกรรม และยังเป็นเครื่องมือทดสอบที่สมบูรณ์ในตัวอย่างแท้จริง ด้วยการรวม
ออสซิลโลสโคป มัลติมิเตอร์ และเครื่องบันทึกกราฟความเร็วสูงไว้ในเครื่องมือเพียงหนึ่ง
เดียวที่ใช้งานง่าย
ScopeMeter 120B Series ยังทำงานร่วมกับแอปมือถือ Fluke
Connect®
และ FlukeView® ได้ด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ซอฟต์แวร์ ScopeMeter
สามารถทำงานร่วมกัน วิเคราะห์ข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลการทดสอบที่สำคัญได้

   สโคปมิเตอร์อุตสาหกรรม 120B Series ประกอบด้วยฟังก์ชันล้ำสมัยที่ออกแบบมา
เพื่อช่วยให้ช่างเทคนิคแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น และหาคำตอบที่ต้องการในการทำให้
ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แสดงผลรูปแบบคลื่นด้วยทริกเกอร์
Connect and View™
และเทคโนโลยีการตั้งค่า และดูค่าการวัดเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ด้วยเทค
โนโลยี
Fluke IntellaSet™ ทั้งหมดนี้ทำได้โดยผู้ใช้ไม่ต้องทำการปรับเปลี่ยนการวัด
ด้วยตัวเอง ด้วยระบบตรวจจับสัญญาณของเครื่องบันทึก สัญญาณชนิดมาครั้งเดียวหาย
ที่ค้นหาได้ยาก จะถูกตรวจจับและบันทึกเพื่อให้ง่ายต่อการดูและการวิเคราะห์

คุณสมบัติ

 • เป็นดิจิตอลออสซิลโลสโคปและมัลติมิเตอร์ ขนาดอินพุต 2 แชนเนล
 • แบนด์วิดธ์ของออสซิโลสโคปขนาด 40 MHz (รุ่น 124B, 125B) และ 20
  MHz (
  รุ่น 123B)
 • เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ขนาด 5,000 จำนวนนับแบบ true-rms สองเครื่อง
 • ระบบการทริก Connect-and-View™ ที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องปรับตั้งค่า
 • เทคโนโลยี IntellaSet™ ปรับค่าที่อ่านเป็นตัวเลขตามสัญญาณที่วัดโดย
  อัตโนมัติ
 • บันทึกกราฟรูปคลื่นและค่าวัดมิเตอร์จากอินพุตคู่สำหรับดูข้อมูลแนวโน้มที่
  ครอบคลุมระยะเวลานาน
 • ระบบตรวจจับสัญญาณของเครื่องบันทึกจะตรวจจับสัญญาณชนิดมาครั้งเดียว
  หายที่ค้นหาได้ยากในรูปแบบคลื่นที่เกิดซ้ำๆ ได้สูงสุด 4 KHz
 • สายทดสอบหุ้มฉนวนอย่างดีสำหรับออสซิโลสโคป การวัดความต้านทาน และ
  ความต่อเนื่อง
 • วัดความต้านทาน ความต่อเนื่อง ไดโอด และมิเตอร์ความจุไฟฟ้า
 • วัดพารามิเตอร์ด้านกำลังไฟ (W, VA, VAR, PF, DPF, Hz)
 • วัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และเพาเวอร์ฮาร์โมนิค
 • สามารถตรวจสอบเครือข่ายอุตสาหกรรม ทดสอบ Bus Health กำหนดระดับ
  อ้างอิงได้
 • บันทึกหรือเรียกคืนข้อมูลและการตั้งค่าอุปกรณ์
 • จัดเก็บการตั้งค่าที่กำหนดลำดับขั้นตอนการทดสอบสำหรับการบำรุงรักษาที่ทำ
  เป็นประจำ หรือขั้นตอนการทดสอบที่ใช้บ่อยๆ
 • มีอินเตอร์เฟซ USB ที่มีการแยกทางไฟฟ้าด้วยแสง สำหรับถ่ายโอน จัดเก็บ
  และวิเคราะห์ข้อมูลของสโคปหรือมิเตอร์
 • สามารถเลือกใช้ WiFi อะแดปเตอร์เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ภายใน เพื่อถ่าย
  โอนข้อมูลแบบไร้สายไปยังคอมพิวเตอร์ แล็ปทอป หรือ ใช้แอปมือถือ
  Fluke
  Connect®*
 • พร้อมซอฟต์แวร์ FlukeView® ScopeMeter® สำหรับ Windows®
 • ดีไซน์ทนทานเพื่อให้ทนต่อการสั่นสะเทือน 3g, ทนการกระแทก 30g และ
  ทนน้ำทนฝุ่นมาตรฐาน
  IP51 ตาม EN/IEC60529
 • มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในวงการอุตสาหกรรม: ความปลอดภัยอยู่ใน
  ระดับ CAT IV 600 V
 • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟใหม่ได้ ใช้งานได้เจ็ดชั่วโมง (ใช้เวลา
  ชาร์จสี่ชั่วโมง)

หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง

ดาวน์โหลด