Showing 1–10 of 18 results

 1. BK Precision 310

  คุณสมบัติ
  • วัดค่ามิลลิโอห์มในแบบ 4 สาย เคลวิน
  • ป้องกันแรงดันเกินและอุณหภูมิเกิน
  • มี 5 ย่านวัดที่ความละเอียดสูงสุด 100 ไมโครโอห์ม
  • ตัวกล่องกันน้ำพร้อมสายสะพาย
  • ปิดเครื่องเองเมื่อไม่ใช้
  • มาตรฐาน IEC/EN61010-1 / CE
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : สายวัดเคลวิน 4 สาย, สายสะพายและแบตเตอรี่

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 2. Fluke 1503

  คุณสมบัติ
  • ย่าน แรงดันทดสอบฉนวน : (1503 : 500V, 1000V) ใช้งานได้กว้างขวาง
  • มีฟังก์ชันเปรียบเทียบ (Pass/Fail) (เฉพาะ 1507) สำหรับการตรวจสอบแบบซ้ำๆ ทำได้โดยง่าย
  • มีโพรบตรวจสอบระยะไกล สำหรับใช้งานในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
  • มีวงจรป้องกันการตรวจวัดในที่ซึ่งมีแรงดันเกินกว่า 30 โวลต์ ปรากฏอยู่
  • มีระบบคายประจุโดยอัตโนมัติ ป้องกันผู้ใช้งานจากแรงดันตกค้าง
  • วัดแรงดัน AC/DC ได้ตั้งแต่ 1V ถึง 600V
  • วัดความต่อเนื่อง 200 mA
  • วัดความต้านทาน : 01Ω ถึง 20.00 kΩ
  • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
  • จอแสดงผลขนาดใหญ่มี Backlit ช่วยอ่านค่าในที่ที่มีแสงสว่างน้อย
  • พิกัดความปลอดภัย CAT III – 1000V, CAT IV – 600V
  • แถม รีโมตโพรบ, สายและโพรบทดสอบ, คลิปปากตะเข้
  • ใช้ร่วมกับตัวยึดแขวนแบบแม่เหล็ก TPAK ได้
  • ใช้กับแบตเตอรี่ AA แบบอัลคาไลซ์ ทดสอบได้ยาวนาน 1000 ครั้ง

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
  24,238.00 ฿
 3. Fluke 1507

   คุณสมบัติ
  • ย่านวัดฉนวน : (1507 : 0.01 MΩ ถึง 10 GΩ), (
  • แรงดันทดสอบฉนวน : (1507 : 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V), (1503 : 500V, 1000V) ใช้งานได้กว้างขวาง
  • คำนวณค่าอัตโนมัติ ทั้ง Polarization Index และ Dielectric Absorbtion Ratio (เฉพาะ 1507) ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  • มีฟังก์ชันเปรียบเทียบ (Pass/Fail) (เฉพาะ 1507) สำหรับการตรวจสอบแบบซ้ำๆ ทำได้โดยง่าย
  • มีโพรบตรวจสอบระยะไกล สำหรับใช้งานในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
  • มีวงจรป้องกันการตรวจวัดในที่ซึ่งมีแรงดันเกินกว่า 30 โวลต์ ปรากฏอยู่
  • มีระบบคายประจุโดยอัตโนมัติ ป้องกันผู้ใช้งานจากแรงดันตกค้าง
  • วัดแรงดัน AC/DC ได้ตั้งแต่ 1V ถึง 600V
  • วัดความต่อเนื่อง 200 mA
  • วัดความต้านทาน : 01Ω ถึง 20.00 kΩ
  • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
  • จอแสดงผลขนาดใหญ่มี Backlit ช่วยอ่านค่าในที่ที่มีแสงสว่างน้อย
  • พิกัดความปลอดภัย CAT III – 1000V, CAT IV – 600V
  • แถม รีโมตโพรบ, สายและโพรบทดสอบ, คลิปปากตะเข้
  • ใช้ร่วมกับตัวยึดแขวนแบบแม่เหล็ก TPAK ได้
  • ใช้กับแบตเตอรี่ AA แบบอัลคาไลซ์ ทดสอบได้ยาวนาน 1000 ครั้ง

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
  28,807.00 ฿
 4. Fluke 1550C

  Fluke 1550C มีย่านแรงดันทดสอบครบครอบคลุมครบถ้วนตามข้อกำหนดในมาตรฐาน IEEE 43-2000 ดีที่สุดในเครื่องมือระดับเดียวกัน , พร้อมความปลอดภัย CAT IV 600 V, บันทึกผลการวัด และเชื่อมต่อกับ PC ได้ ทำให้ Fluke 1550C เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันหรือแบบคาดการณ์ล่วงหน้า (preventative or predictive maintenance programs) ช่วยให้สามารถตรวจพบอุปกรณ์ที่อาจเกิดปัญหา ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นจริง
  คุณสมบัติ
  • ให้ความปลอดภัยสูงระดับ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
  • ตรวจจับแรงดันเบรกดาวน์ แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อแรงดันปรากฏอยู่ อ่านแรงดันได้ 600 V ac หรือ dc เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
  • เลือกแรงดันทดสอบขั้นละ 50 V ตั้งแต่ 250 ถึง 1000 V และขั้นละ 100 V ที่แรงดันสูงกว่า 1000 V
  • เก็บบันทึกผลการวัดได้ 99 ตำแหน่ง ตั้งชื่อกำกับได้เพื่อความสะดวกในการเรียกดูภายหลัง
  • แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน ทำงานได้ 750 การทดสอบต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
  • คำนวณค่า Dielectric Absorption (DAR) และ Polarization Index (PI) ได้โดยอัตโนมัติ
  • มีระบบป้องกันผลกระทบจากกระแสรั่วไหลเมื่อทำการทดสอบความต้านทานสูงๆ
  • จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่ายทั้งดิจิตอลและอะนาล็อก
  • วัดค่าความจุและกระแสรั่วไหลได้
  • มีฟังค์ชั่น Ramp ค่อยๆเพิ่มแรงดัน สำหรับทดสอบการเบรกดาวน์
  • วัดความต้านทานได้สูงถึง 2TΩ
  • ตั้งเวลาได้นาน 99 นาที สำหรับทดสอบชนิดกำหนดเวลา

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
  189,547.00 ฿
 5. Fluke 1550C/KIT

  Fluke 1550C มีย่านแรงดันทดสอบครบครอบคลุมครบถ้วนตามข้อกำหนดในมาตรฐาน IEEE 43-2000 ดีที่สุดในเครื่องมือระดับเดียวกัน , พร้อมความปลอดภัย CAT IV 600 V, บันทึกผลการวัด และเชื่อมต่อกับ PC ได้ ทำให้ Fluke 1550C เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันหรือแบบคาดการณ์ล่วงหน้า (preventative or predictive maintenance programs) ช่วยให้สามารถตรวจพบอุปกรณ์ที่อาจเกิดปัญหา ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นจริง
  คุณสมบัติ
  • ให้ความปลอดภัยสูงระดับ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
  • ตรวจจับแรงดันเบรกดาวน์ แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อแรงดันปรากฏอยู่ อ่านแรงดันได้ 600 V ac หรือ dc เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
  • เลือกแรงดันทดสอบขั้นละ 50 V ตั้งแต่ 250 ถึง 1000 V และขั้นละ 100 V ที่แรงดันสูงกว่า 1000 V
  • เก็บบันทึกผลการวัดได้ 99 ตำแหน่ง ตั้งชื่อกำกับได้เพื่อความสะดวกในการเรียกดูภายหลัง
  • แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน ทำงานได้ 750 การทดสอบต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
  • คำนวณค่า Dielectric Absorption (DAR) และ Polarization Index (PI) ได้โดยอัตโนมัติ
  • มีระบบป้องกันผลกระทบจากกระแสรั่วไหลเมื่อทำการทดสอบความต้านทานสูงๆ
  • จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่ายทั้งดิจิตอลและอะนาล็อก
  • วัดค่าความจุและกระแสรั่วไหลได้
  • มีฟังค์ชั่น Ramp ค่อยๆเพิ่มแรงดัน สำหรับทดสอบการเบรกดาวน์
  • วัดความต้านทานได้สูงถึง 2TΩ
  • ตั้งเวลาได้นาน 99 นาที สำหรับทดสอบชนิดกำหนดเวลา

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
  216,027.00 ฿
 6. Fluke 1555

  Fluke 1555 มีย่านแรงดันทดสอบครบครอบคลุมครบถ้วนตามข้อกำหนดในมาตรฐาน IEEE 43-2000 ดีที่สุดในเครื่องมือระดับเดียวกัน , พร้อมความปลอดภัย CAT IV 600 V, บันทึกผลการวัด และเชื่อมต่อกับ PC ได้ ทำให้ Fluke 1555 เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันหรือแบบคาดการณ์ล่วงหน้า (preventative or predictive maintenance programs) ช่วยให้สามารถตรวจพบอุปกรณ์ที่อาจเกิดปัญหา ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นจริง
  คุณสมบัติ
  • มีแรงดันทดสอบสูงถึง 10 kV จึงใช้ได้กับทุกงานทดสอบ
  • ให้ความปลอดภัยสูงระดับ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
  • ตรวจจับแรงดันเบรกดาวน์ แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อแรงดันปรากฏอยู่ อ่านแรงดันได้ 600 V ac หรือ dc เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
  • เลือกแรงดันทดสอบขั้นละ 50 V ตั้งแต่ 250 ถึง 1000 V และขั้นละ 100 V ที่แรงดันสูงกว่า 1000 V
  • เก็บบันทึกผลการวัดได้ 99 ตำแหน่ง ตั้งชื่อกำกับได้เพื่อความสะดวกในการเรียกดูภายหลัง
  • แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน ทำงานได้ 750 การทดสอบต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
  • คำนวณค่า Dielectric Absorption (DAR) และ Polarization Index (PI) ได้โดยอัตโนมัติ
  • มีระบบป้องกันผลกระทบจากกระแสรั่วไหลเมื่อทำการทดสอบความต้านทานสูงๆ
  • จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่ายทั้งดิจิตอลและอะนาล็อก
  • วัดค่าความจุและกระแสรั่วไหลได้
  • มีฟังค์ชั่น Ramp ค่อยๆเพิ่มแรงดัน สำหรับทดสอบการเบรกดาวน์
  • วัดความต้านทานได้สูงถึง 2TΩ
  • ตั้งเวลาได้นาน 99 นาที สำหรับทดสอบชนิดกำหนดเวลา

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
  226,136.00 ฿
 7. Fluke 1555/KIT

  Fluke 1555 มีย่านแรงดันทดสอบครบครอบคลุมครบถ้วนตามข้อกำหนดในมาตรฐาน IEEE 43-2000 ดีที่สุดในเครื่องมือระดับเดียวกัน , พร้อมความปลอดภัย CAT IV 600 V, บันทึกผลการวัด และเชื่อมต่อกับ PC ได้ ทำให้ Fluke 1555 เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันหรือแบบคาดการณ์ล่วงหน้า (preventative or predictive maintenance programs) ช่วยให้สามารถตรวจพบอุปกรณ์ที่อาจเกิดปัญหา ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นจริง
  คุณสมบัติ
  • มีแรงดันทดสอบสูงถึง 10 kV จึงใช้ได้กับทุกงานทดสอบ
  • ให้ความปลอดภัยสูงระดับ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
  • ตรวจจับแรงดันเบรกดาวน์ แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อแรงดันปรากฏอยู่ อ่านแรงดันได้ 600 V ac หรือ dc เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
  • เลือกแรงดันทดสอบขั้นละ 50 V ตั้งแต่ 250 ถึง 1000 V และขั้นละ 100 V ที่แรงดันสูงกว่า 1000 V
  • เก็บบันทึกผลการวัดได้ 99 ตำแหน่ง ตั้งชื่อกำกับได้เพื่อความสะดวกในการเรียกดูภายหลัง
  • แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน ทำงานได้ 750 การทดสอบต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
  • คำนวณค่า Dielectric Absorption (DAR) และ Polarization Index (PI) ได้โดยอัตโนมัติ
  • มีระบบป้องกันผลกระทบจากกระแสรั่วไหลเมื่อทำการทดสอบความต้านทานสูงๆ
  • จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่ายทั้งดิจิตอลและอะนาล็อก
  • วัดค่าความจุและกระแสรั่วไหลได้
  • มีฟังค์ชั่น Ramp ค่อยๆเพิ่มแรงดัน สำหรับทดสอบการเบรกดาวน์
  • วัดความต้านทานได้สูงถึง 2TΩ
  • ตั้งเวลาได้นาน 99 นาที สำหรับทดสอบชนิดกำหนดเวลา

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
  250,332.00 ฿
 8. Fluke 1577

  Fluke 1577 เป็นการรวมเอาฟังก์ชันใช้งานทางเครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าแบบดิจิตอล เข้ากับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไว้ภายในตัวเดียวกัน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะกับงานซ่อมบำรุง และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เช่นงานที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์, เจนเนอเรเตอร์, สายเคเบิ้ล หรือสวิตซ์เกียร์ต่างๆ ด้วยขนาดที่กะทัดรัดเหมาะมือ ทนทาน ใช้งานง่าย
  คุณสมบัติ
  • จอแสดงผลขนาดใหญ่ พร้อมไฟส่องด้านหลังจอ
  • วัดฉนวนได้ 0.1 MΩ ถึง 600 MΩ
  • แรงดันสำหรับวัดฉนวน 500V, 1000V
  • มีวงจรตัดการทำงานของการวัดฉนวน หากจุดที่วัดมีแรงดันปรากฏอยู่ ตั้งแต่ 30 โวลต์ขึ้นไป เพื่อป้องกันอันตราย
  • มีระบบคายประจุแรงดันโดยอัตโนมัติ เพิ่มความปลอดภัย
  • วัดแรงดัน AC/DC, DC มิลลิโวลต์, AC/DC มิลลิแอมป์
  • วัดความต้านทาน (0.1Ω - 50 MΩ), วัดความต่อเนื่อง
  • ปิดเครื่องอัตโนมัติหากไม่ใช้งาน
  • มาตรฐาน CAT III – 1000V, CAT IV – 600V
  • ใช้กับตัวยึดแม่เหล็ก TPAK ได้

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
  31,979.00 ฿
 9. Fluke 1587 FC

  Fluke 1587 FC เป็นการรวมเอาฟังก์ชันใช้งานทางเครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าแบบดิจิตอล เข้ากับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไว้ภายในตัวเดียวกัน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะกับงานซ่อมบำรุง และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เช่นงานที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์, เจนเนอเรเตอร์, สายเคเบิ้ล หรือสวิตซ์เกียร์ต่างๆ ด้วยขนาดที่กะทัดรัดเหมาะมือ ทนทาน ใช้งานง่าย
  คุณสมบัติ
  • จอแสดงผลขนาดใหญ่ พร้อมไฟส่องด้านหลังจอ
  • มีฟิลเตอร์สำหรับการวัดมอเตอร์ไดร์ฟ (เฉพาะรุ่น 1587 FC – เป็น Low Pass Filter แบบเดียวกับใน Fluke 87-V)
  • วัดฉนวนได้ 0.01 MΩ ถึง 2 GΩ
  • แรงดันสำหรับวัดฉนวน : 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
  • มีวงจรตัดการทำงานของการวัดฉนวน หากจุดที่วัดมีแรงดันปรากฏอยู่ ตั้งแต่ 30 โวลต์ขึ้นไป เพื่อป้องกันอันตราย
  • มีระบบคายประจุแรงดันโดยอัตโนมัติ เพิ่มความปลอดภัย
  • วัดแรงดัน AC/DC, DC มิลลิโวลต์, AC/DC มิลลิแอมป์
  • วัดความต้านทาน (0.1Ω - 50 MΩ), วัดความต่อเนื่อง
  • วัดค่า C, วัดไดโอด, วัดอุณหภูมิ, วัดค่า Min/Max, วัดความถี่ (เฉพาะรุ่น 1587 FC)
  • ปิดเครื่องอัตโนมัติหากไม่ใช้งาน
  • มาตรฐาน CAT III – 1000V, CAT IV – 600V
  • แถมสายวัดแบบรีโมต, สายวัดและปลายวัด, ปากคีบเทอร์โมคับเปิ้ลแบบ K-type (เฉพาะรุ่น 1587 FC)
  • ใช้กับตัวยึดแม่เหล็ก TPAK ได้

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
  36,548.00 ฿
 10. Metrel MI 2077

  ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด
  • วัดความต้านทานฉนวนได้ถึง 5 TΩ
  • ทดสอบค่า PI, DD, DAR อัตโนมัติ
  • ทดสอบแบบ Step Voltage
  • ตั้งเวลทดสอบได้จาก 1 วินาที ถึง 90 นาที
  • วัดค่า Capacitance ได้ถึง 50µF
  • เก็บค่าวัดได้ 1000 ค่า

  หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
  73,000.00 ฿