สายด่วน โทร. 08-2337-1333, 08-2337-1555 : เราคือหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดมาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการสอบเทียบด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025

MULTI FCM-100

119,000.00 ฿

AC/DC Flexible Leakage/Line Current (2500A)
Features
  • Freely Bending with Flexible Clamp Sensor
  • Useful for Difficult Access Locations with Wide Rages up to
  • AC/DC 2500A With Minimum Resolution of 1mA
  • Large Inside Diameter CT with 200 mm

Remark  Please identify each quotation when ordering.