สายด่วน โทร. 08-2337-1333, 08-2337-1555 : เราคือหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดมาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการสอบเทียบด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025

RH/T & Thermistor Data Logger

Part of the Hanwell Pro HL4000RHT Series, the HL4116 combines C-Sense external temperature, EE07-02 relative humidity probe and internal PT1000 temperature sensor. The instrument includes LCD display. Features
  • Combined temperature & humidity measurement
  • LCD display with data readings & battery life
  • Superior performance hardware & high accuracy sensors
  • Easily accessible battery & USB socket
  • Logger memory capacity of 33,333 readings per channel
  • Up to 3 year battery life
  • Complies with RoHS, EU & WEEE directives
  • Carries CE Marking
Remark  Please identify each quotation when ordering.