สายด่วน โทร. 08-2337-1333, 08-2337-1555 : เราคือหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดมาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการสอบเทียบด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025

Fluke MT-8200-60-KIT

Toner and Probe Kit

The IntelliTone™ Pro LAN Toner and Probe Series from Fluke Networks is the first toner and probe to offer digital and analog signaling all in one tool. That means it’s equipped with the most powerful cable location technologies for any work environment. Use digital mode to trace and locate data cabling safely and effectively on active networks. Use analog mode to isolate individual wire pairs, and trace voice, audio, and video cabling.
  • Eliminates confusion over cable location; decisively rejects noise and false signals
  • Locates the correct cable bundle
  • Isolates a cable within the bundle, despite cable bleed
  • Verifies twisted-pair installation with visual end-to-end continuity test (opens, shorts and reversed pairs)
  • Identifies individual wire pairs with new SmartTone™ analog toning
  • Simplifies signal interpretation in noisy environments with multiple LED indicators
Remark  Please identify each quotation when ordering.